Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 5.

Kategoria: Grzyby Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj/wymień

Grzyby pleśniowe bardzo często tworzą naloty pleśni na wilgotnych produktach spożywczych pozostawionych w temp. ok. 20°C.
Aby wykazać wpływ niskiej temperatury na rozwój grzybów pleśniowych, do doświadczenia przygotowano: kromkę spleśniałego chleba, kilka kromek świeżego (wilgotnego) chleba oraz plastikowe torebki. Do trzech szczelnie zamykanych torebek włożono po kromce świeżego chleba oraz po kawałku chleba spleśniałego i zamknięto je na kilka dni w lodówce, w temp. 4°C.

5.1. (0–1)

Zaplanuj i opisz prób kontrolną do powyższego doświadczenia.

Próba kontrolna:

5.2. (0–1)

Na podstawie tekstu, wymień dwa czynniki środowiska, inne niż podłoże organiczne, które warunkują rozwój pleśni. Podkreśl ten, który powinien pozostać niezmieniony w obu prawidłowo przygotowanych próbach: badawczej i kontrolnej.

5.3. (0–1)

Zaproponuj hipotezę badawczą, którą można było zweryfikować dzięki przeprowadzonemu doświadczeniu.

5.4. (0–1)

Podaj nazwę struktury grzyba pleśniowego, innej niż strzępki, z której (np. na chlebie) może rozwinąć się pleśń.

Rozwiązanie

5.1. (0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – za prawidłowo opisaną próbę kontrolną uwzględniającą wszystkie parametry (odpowiednia wilgotność, temperatura pokojowa) konieczne do rozwoju pleśni.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Próba kontrolna:

  • w zamykanej plastikowej torebce umieszczamy kromkę świeżego / wilgotnego chleba oraz kawałek spleśniałego chleba i zostawiamy ją na kilka dni w temperaturze pokojowej.
  • dokładnie taka sama, jak próba badawcza, ale inkubowana w temp. 20°C.

5.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe podanie nazw obu czynników wraz z podkreśleniem wilgotności.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
wilgotność i temperatura /brak ruchu powietrza (kolejność nie ma znaczenia).

5.3. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowy zapis hipotezy badawczej odnoszącej się do wpływu temperatury na rozwój pleśni.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania

  • Niska temperatura hamuje rozwój grzybów pleśniowych / pleśni.
  • Pleśń słabo się rozwija w niskich temperaturach.

5.4. (0–1)

Schemat punktowania:
1 p. – za podanie prawidłowej nazwy wskazanej struktury grzyba.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
zarodniki / zarodnik / spory