Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Płazy Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę serca różnych kręgowców.
Legenda: Z – zatoka żylna, P – przedsionek, K – komora, p – prawy/a, l – lewy/a

a)Podaj nazwę gromady kręgowców, które mają serce o budowie przedstawionej na rysunku D.
b)Uporządkuj oznaczenia literowe serc kręgowców (A–D) w kolejności pojawiania się tych organizmów w procesie ewolucji.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowej nazwy wskazanej w poleceniu gromady kręgowców.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
płazy

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za uporządkowanie we właściwej kolejności wszystkich rysunków serca kręgowców.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
kolejność: C, D, A, B

Uwaga: kolejność ma znaczenie.