Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono rolę acetylocholiny w przekazywaniu impulsu nerwowego w synapsie chemicznej.

Korzystając z rysunku, opisz rolę acetylocholiny w przekazywaniu impulsu nerwowego.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe przedstawienie, z wykorzystaniem informacji na rysunku, roli acetylocholiny w depolaryzacji błony neuronu z uwzględnieniem przewodnictwa Na+ i K+.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Acetylocholina:

  • powoduje napływ jonów Na+ do wnętrza pobudzanej komórki i wypływ z niej K+, co powoduje depolaryzacje błony postsynaptycznej i powstanie impulsu nerwowego.
  • pełni rolę neuroprzekaźnika, dzięki któremu następuje depolaryzacja błony / depolaryzuje błonę postsynaptyczną poprzez zwiększenie przewodnictwa Na+ i K+.