Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Układ rozrodczy Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przyczyną powikłań ciąży groźnych dla dziecka może być konflikt serologiczny, wynikający z odziedziczenia przez dziecko po ojcu czynnika RhD+(Rh dodatni) krwi, podczas gdy matka ma grupę krwi RhD(Rh ujemny). Podczas porodu może dojść do kontaktu krwi płodu z krwią matki i następna ciąża może już grozić powikłaniami. Obecnie takie powikłania w sytuacjach zagrożenia konfliktem występują coraz rzadziej, ponieważ kobietom w ciągu 72 godzin po porodzie podaje się immunoglobulinę anty-RhD.

Wyjaśnij, jaki jest mechanizm powstawania konfliktu serologicznego, i dlaczego podanie po porodzie immunoglobuliny anty-RhD kobietom z brakiem czynnika Rh zmniejsza ryzyko jego wystąpienia przy następnej ciąży.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za prawidłowe wyjaśnienie uwzględniające mechanizm powstawania konfliktu serologicznego i określenie roli przeciwciał anty-RhD w zwalczaniu antygenów płodu.
1 p. – za prawidłowe wyjaśnienie uwzględniające tylko mechanizm powstawania konfliktu serologicznego lub tylko określenie roli przeciwciał anty-RhD w zwalczaniu antygenów płodu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
W sytuacji konfliktu serologicznego (niezgodności czynnika Rh matki i płodu / matka ma Rh, a dziecko Rh+), gdy wystąpi zetknięcie się krwi matki i płodu, antygeny na powierzchni krwinek płodu wyzwalają reakcję odpornościową – limfocyty matki zaczną produkować przeciwciała anty-RhD.
Podanie immunoglobuliny anty-RhD, wiążącej krwinki płodu, przyspiesza eliminację antygenów z krwiobiegu matki zanim pobudzą one jej organizm do produkcji przeciwciał, a także blokuje wytwarzanie kolejnych przeciwciał.