Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Geny A, B, C i D znajdują się w jednym chromosomie. Na podstawie badań stwierdzono, że % crossing-over między tymi genami jest następujący:

między genami:
A i B – 45%
A i D – 5%
C i D – 15%
B i C – 25%

a)Zapisz parę genów najsilniej ze sobą sprzężonych.
b)Podaj kolejność wymienionych genów w chromosomie.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowy wybór pary genów najsilniej ze sobą sprzężonych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
geny: A i D

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej kolejności genów w chromosomie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
kolejność genów: A, D, C, B lub B, C, D, A