Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono w sposób uproszczony topografię pewnego terenu.

Korzystając z rysunku, wybierz spośród A–E takie dwa zestawy populacji, pomiędzy którymi w istotny sposób jest ograniczony przepływ genów. W każdym wypadku uzasadnij swój wybór.

 1. komary nad ściółką i komary w konarach drzew lasu sosnowego
 2. komary nad łąką i dżdżownice ziemne na łące
 3. komary nad łąką i komary nad maliniskiem
 4. dżdżownice ziemne na łące i dżdżownice ziemne na malinisku
 5. dżdżownice ziemne na łące i dżdżownice ziemne na obrzeżu lasu sosnowego

Zestaw: , ponieważ

Zestaw: , ponieważ

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za prawidłowy wybór dwóch zestawów organizmów wraz z właściwym uzasadnieniem dla każdego z nich, odnoszącym się albo do występowania bariery geograficznej, albo bariery rozrodczej spowodowanej przynależnością populacji do różnych gatunków organizmów
1 p. – za prawidłowy wybór jednego zestawu organizmów wraz z właściwym uzasadnieniem odnoszącym się albo do występowania bariery geograficznej, albo bariery rozrodczej spowodowanej przynależnością populacji do różnych gatunków organizmów
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

 • Zestaw B. / komary nad łąką i dżdżownice ziemne na łące, ponieważ należą do dwóch różnych gatunków, a populację stanowią osobniki należące do tego samego gatunku.
 • Zestaw D./ dżdżownice ziemne na łące i dżdżownice ziemne na malinisku – ponieważ zasiedlają dwa różne obszary oddzielone rzeką, która jest barierą:
  • za trudną do przebycia dla tak małych organizmów.
  • więc nie mogą się ze sobą kontaktować.