Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono mechanizm działania hormonów steroidowych i peptydowych na poziomie komórki.

Korzystając ze schematu podaj, na czym polega różnica między hormonami steroidowymi a hormonami peptydowymi w mechanizmie zmiany aktywności enzymatycznej komórki. W odpowiedzi uwzględnij oba hormony.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowy opis różnicy, między wpływem hormonów steroidowych i peptydowych na metabolizm komórki wynikający ze schematu i odnoszący się do obu hormonów.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Hormon steroidowy wpływa na procesy transkrypcji w jądrze komórkowym, co skutkuje syntezą białek enzymatycznych wpływających na metabolizm, natomiast hormon peptydowy wpływa bezpośrednio na aktywność istniejącego już enzymu.