Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono mechanizm działania hormonów steroidowych i peptydowych na poziomie komórki.

Korzystając ze schematu podaj, na czym polega różnica między hormonami steroidowymi a hormonami peptydowymi w mechanizmie zmiany aktywności enzymatycznej komórki. W odpowiedzi uwzględnij oba hormony.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowy opis różnicy, między wpływem hormonów steroidowych i peptydowych na metabolizm komórki wynikający ze schematu i odnoszący się do obu hormonów.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Hormon steroidowy wpływa na procesy transkrypcji w jądrze komórkowym, co skutkuje syntezą białek enzymatycznych wpływających na metabolizm, natomiast hormon peptydowy wpływa bezpośrednio na aktywność istniejącego już enzymu.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo