Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród przykładów A–D wymienionych poniżej wybierz i zaznacz ten, który poprawnie określa funkcję wątroby.

  1. magazynowanie witamin: A, C, K
  2. wytwarzanie i wydzielanie glukagonu
  3. wytwarzanie enzymów trawiących lipidy
  4. wytwarzanie protrombiny – czynnika krzepnięcia krwi

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie zdania poprawnie opisującego funkcje wątroby.
0 p. – za każdą inna odpowiedź, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

D. / wytwarzanie protrombiny – czynnika krzepnięcia krwi