Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ hormonalny Metabolizm - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na schemacie, w sposób ogólny, przedstawiono mechanizm regulacji stężenia glukozy we krwi człowieka.

13.1. (0–1)

Uzupełnij powyższy schemat tak, aby ilustrował zaburzenie homeostazy glukozowej, które zostało spowodowane pominięciem posiłku. W tym celu spośród odpowiedzi zamieszczonych w każdej ramce 1.–4. wybierz i zaznacz w kwadraciku znakiem X odpowiedź właściwą.

13.2. (0–1)

Spośród procesów zachodzących w wątrobie (punkt 3. na schemacie) wybierz i zapisz nazwę tego, który będzie stymulowany przez długotrwałą głodówkę.

Rozwiązanie

13.1. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłowe zaznaczenie odpowiedzi we wszystkich czterech ramkach schematu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Uwaga:
W pkt 3. dopuszcza się zaznaczenie dwóch odpowiedzi: glikogenoliza i glukoneogeneza .

13.2. (0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie poprawnej nazwy procesu zachodzącego w wątrobie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

glukoneogeneza