Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Pszczoła miodna (Apis mellifera) to gatunek owada błonkoskrzydłego z rodziny pszczołowatych. Rój pszczeli składa się z: królowej–matki, robotnic oraz trutni. O tym, czy z jaja rozwinie się królowa, czy – robotnica, decyduje pożywienie, jakie jest dostarczane larwie. Królowa przez cały czas karmiona jest mleczkiem pszczelim, a młode larwy robotnic dostają ten pokarm jedynie we wczesnym stadium rozwoju. Trutnie powstają z niezapłodnionych jaj, a ich rola ogranicza się do zapłodnienia królowej. Od złożenia jaja do przejścia larwy w stadium poczwarki, a następnie – w stadium imago mija ok. 20 dni, po których pszczoły robotnice rozpoczynają zbieranie ziaren pyłku.

Na podstawie: https://www.medianauka.pl/pszczola-miodna

Podaj nazwy tych elementów budowy pszczoły (tkanek lub narządów), dzięki którym

  1. składniki odżywcze z układu pokarmowego dostarczane są do komórek ciała pszczoły:
  2. następuje wymiana gazowa między komórkami ciała pszczoły a powietrzem atmosferycznym:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za podanie poprawnych nazw: tkanki odpowiadającej za transport substancji odżywczych oraz narządu przeprowadzającego wymianę gazową u pszczoły.
1 p. – za podanie poprawnej nazwy tkanki odpowiadającej za transport substancji odżywczych albo podanie nazwy narządu przeprowadzającego wymianę gazową u pszczoły.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

  1. hemolimfa
  2. tracheole / tchawki / system tchawek