Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Oskórek stawonogów, zwłaszcza owadów i pajęczaków, jest zbudowany z dwóch warstw: cienkiej warstwy zewnętrznej i znacznie grubszej warstwy wewnętrznej. W warstwie zewnętrznej występują woski, lipoproteiny i polifenole, a w warstwie wewnętrznej – głównie chityna i sklerotyna, która jest białkiem utwardzającym tę warstwę.

Określ, odwołując się do substancji budujących oskórek i ich właściwości, w jaki sposób chroni on owady przed

  1. wysychaniem:
  2. urazami mechanicznymi:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wykazanie związku budowy chemicznej warstwy zewnętrznej i wewnętrznej oskórka z pełnieniem funkcji ochronnych.
1 p. – za poprawne wykazanie związku budowy chemicznej jedynie warstwy zewnętrznej lub jedynie warstwy wewnętrznej oskórka z pełnieniem funkcji ochronnych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Ochrona przed:

  1. wysychaniem – w jego zewnętrznej warstwie występują woski i lipoproteiny, które są hydrofobowe / nieprzepuszczalne dla wody.
  2. urazami mechanicznymi
  • grubsza warstwa oskórka zawiera odporną na rozciąganie chitynę i twardą sklerotynę.
  • twarda wewnętrzna warstwa oskórka zbudowana [jest] z chityny i sklerotyny.

Uwagi od BiologHelp:
Drugi wariant odpowiedzi dotyczącej ochrony przed urazami mechanicznymi wydaje mi się niedopasowany gramatycznie do zadanego pytania. Niemniej jednak w mojej ocenie zawiera wszystkie elementy wymagane poleceniem: odniesienie do substancji budujących oskórek (chityna i sklerotyna) oraz właściwości oskórka, która jest powodowana tym składem. Aby zbliżyć brzmienie tego wariantu do odpowiedzi na zadane pytanie dodałem od siebie słowo "jest".