Biologia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 17.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Wyjaśnij, dlaczego dziecko osoby, która ma krew grupy AB, nie może mieć grupy krwi 0. W odpowiedzi uwzględnij sposób dziedziczenia alleli genu warunkującego grupy krwi w układzie AB0.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające wielokrotność alleli genu warunkującego grupy krwi układu AB0 oraz recesywność allelu i względem allelu IA oraz allelu IB.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie

  • Osoba mająca grupę krwi AB przekazuje w gametach tylko dominujące allele warunkujące grupę A (IA) i grupę B (IB), dlatego niezależnie od allelu otrzymanego od drugiego rodzica, jej dziecko nie może być homozygotą recesywną (ii).
  • Osoba mająca grupę krwi AB ma oba allele dominujące: IA oraz IB, dlatego jej dziecko niezależnie od tego, jaki allel otrzyma od drugiego rodzica będzie miało grupę krwi „A” albo grupę krwi „B”. Nigdy nie będzie miało grupy krwi „0”, ponieważ musiałoby otrzymać od obojga rodziców oba allele recesywne (ii).