Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono przemiany zachodzące w organizmie człowieka podczas długotrwałego, intensywnego wysiłku fizycznego.

a)Podaj nazwę przemiany, której ulega glukoza w mięśniach, oraz nazwę związku X.

nazwa przemiany
nazwa związku X

b)Podaj nazwę związku Z i określ jego rolę w organizmie człowieka.

nazwa związku Z
rola związku Z w organizmie

Rozwiązanie

a)
(0−1)

1 p. – za podanie poprawnej nazwy przemiany i poprawnej nazwy związku X

Poprawna odpowiedź

  • nazwa przemiany – oddychanie beztlenowe lub fermentacja mlekowa
  • nazwa związku X – kwas mlekowy

b)
(0−1)

1 p. – za podanie poprawnej nazwy związku Z i prawidłowe określenie jego roli

Poprawna odpowiedź

  • nazwa związku Z – glikogen
  • Glikogen jest magazynowany w wątrobie i jest zapasowym materiałem energetycznym organizmu.