Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień Pozostałe

Kobieta prawidłowo rozróżniająca barwy, której ojciec cierpiał na daltonizm, spodziewa się bliźniąt: chłopca i dziewczynki. Ojciec bliźniąt prawidłowo rozróżnia barwy. Daltonizm jest chorobą warunkowaną recesywną mutacją w genie umiejscowionym na chromosomie X.

a)Zapisz genotypy rodziców bliźniąt.

Genotyp matki
Genotyp ojca

b)Na podstawie powyższych danych zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ, jakie jest prawdopodobieństwo (%) wystąpienia daltonizmu u dziewczynki, a jakie u chłopca.

 

 

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu:

dziewczynka
chłopiec

Rozwiązanie

a)
(0−1)

1 p. – za prawidłowe określenie i zapisanie genotypów rodziców (matki i ojca)

Poprawna odpowiedź

  • Genotyp matki – XDXd ;
  • Genotyp ojca – XDY

b)
(0−2)

2 p. – za poprawny zapis krzyżówki genetycznej i poprawne podanie prawdopodobieństwa wystąpienia daltonizmu u dziewczynki i chłopca
1 p. – za poprawny zapis krzyżówki genetycznej i nieprawidłowe podanie prawdopodobieństwa u dziewczynki i chłopca
0 p. – za poprawne podanie prawdopodobieństwa u dziewczynki i chłopca przy błędnie zapisanej krzyżówce

Poprawna odpowiedź

  • Krzyżówka genetyczna:
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu:

u dziewczynki – 0%
u chłopca – 50%.