Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Pozostałe

Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka.
Spośród kości czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odrębność i ruchomość.

Zaznacz strzałką i podaj nazwę widocznej na rysunku kości czaszki, która pozostaje odrębna i ruchoma przez całe życie człowieka, oraz określ znaczenie tej kości.

Rozwiązanie

1 p. – za wskazanie na schemacie właściwej kości czaszki i podanie jej nazwy oraz określenie jej znaczenia

Przykład poprawnej odpowiedzi

Żuchwa lub szczęka dolna – umożliwia lub ułatwia żucie, lub rozdrabnianie, lub pobieranie pokarmu albo ułatwia mówienie

Uwagi od BiologHelp:
Określenie "szczęka dolna" jest określeniem potocznym i unikałbym jego użycia na maturze. Prawidłowe określenie anatomiczne na wskazaną na ilustracji strukturę to "żuchwa".