Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fizjologii oddychania są prawdziwe, a które fałszywe? Wstaw literę P obok informacji prawdziwych lub literę F obok informacji fałszywych.

P/F
A. Oddychanie to proces, w którym organizm uzyskuje energię do przeprowadzania procesów życiowych.
B. W komórkach organizmu człowieka może zachodzić oddychanie tlenowe i beztlenowe.
C. Jedynym substratem oddychania wewnątrzkomórkowego jest glukoza.
D. Ostatecznymi produktami zarówno oddychania tlenowego, jak i beztlenowego są zawsze ATP, H2O i CO2.

Rozwiązanie

2 p. – za poprawne zaklasyfikowanie czterech stwierdzeń
1 p. – za poprawne zaklasyfikowanie każdych dwóch stwierdzeń

Poprawne odpowiedzi

A. – P, B. – P, C. – F, D. – F