Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Skrzyżowano ze sobą dwie rośliny o kwiatach białych (P). Otrzymane potomstwo (F1) miało w całości barwę czerwoną. Barwa kwiatów tych roślin zależy od dwóch par alleli: od allelu A zależy wytworzenie bezbarwnego prekursora barwnika czerwonego, a od allelu B zależy wytworzenie substancji zmieniającej bezbarwny prekursor w barwnik czerwony.

Poniżej podano przykłady genotypów w tej krzyżówce:

AABB, aabb, AaBb, aaBB, AAbb

Wybierz i zapisz genotypy pokolenia rodzicielskiego (P) oraz genotypy potomstwa (F1):

Genotypy rodzicielskie (P)
Genotypy potomstwa (F1)

Rozwiązanie

1 p. − za poprawne określenie wszystkich genotypów rodzicielskich i genotypu potomstwa

Poprawna odpowiedź:

  • Genotypy rodzicielskie (P): aaBB, AAbb
  • Genotyp potomstwa (F1 ): AaBb