Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj/wymień

Poniższe wzory przedstawiają fragmenty makrocząsteczek: glikogenu i celulozy występujących w komórkach różnych organizmów.

Glikogen i celuloza - wzory
a)Porównaj przedstawione wzory i podaj jedną cechę wspólną i jedną cechę różniącą struktury cząsteczek glikogenu i celulozy.

cecha wspólna
cecha różniąca

b)Podaj, w komórkach jakich organizmów występuje celuloza i jaką pełni w nich rolę.

Rozwiązanie

a)
2 p. – za poprawne podanie cechy wspólnej i cechy różniącej cząsteczki glikogenu i celulozy odnoszących się do struktury cząsteczek
1 p. – za poprawne podanie tylko jednej cechy wspólnej lub tylko cechy różniącej cząsteczki glikogenu i celulozy odnoszącej się do ich struktury

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • cecha wspólna: Monomerem budującym glikogen i celulozę jest glukoza.
  • cecha różniąca: Cząsteczka glikogenu ma postać łańcucha rozgałęzionego, a cząsteczka celulozy ma postać łańcucha prostego.

b)
1 p. – za podanie właściwej grupy organizmów i określenie roli celulozy w komórkach tych organizmów

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Celuloza występuje w komórkach roślin, lub niektórych protistów, lub sinic, lub niektórych glonów, gdzie buduje ściany komórkowe.