Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Już ponad 20 lat temu zauważono, że w Zatoce Puckiej z powodu zanieczyszczeń i eutrofizacji drastycznie spadła ilość glonów tworzących podwodne łąki. Jedną z konsekwencji zmniejszenia ilości glonów, w tym także brunatnic, było zmniejszenie się różnorodności mięczaków, skorupiaków i ryb (nie tylko roślinożernych).

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej ryb mają glony tworzące łąki podwodne. Podaj dwa argumenty.

Rozwiązanie

2 p. − za dwa poprawne argumenty uwzględniające związek glonów tworzących łąki podwodne z różnorodnością ryb
1 p. – za jeden poprawny argument

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Gęstwiny tych glonów są środowiskiem życia wielu gatunków ryb i są dla nich schronieniem.
  • Gęstwiny glonów są dla ryb miejscem tarła.
  • Glony są pokarmem dla ryb roślinożernych.