Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Drewno (ksylem) jest tkanką niejednorodną, zbudowaną z cewek lub naczyń, miękiszu drzewnego i włókien drzewnych. Elementy tkanki przewodzącej wykazują duże zróżnicowanie budowy i funkcji.

Na podstawie powyższych informacji podaj, które elementy drewna pełnią niżej wymienione funkcje.

  1. funkcja przewodząca
  2. funkcja wzmacniająca

Rozwiązanie

2 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich elementów drewna do obu funkcji
1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich elementów drewna do jednej funkcji

Poprawne odpowiedzi:

  • funkcja przewodząca – cewki, naczynia
  • funkcja wzmacniająca – włókna drzewne