Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród niżej wymienionych zdań wybierz wszystkie, które charakteryzują poszczególne grupy związków organicznych, i zapisz ich numery w wyznaczonych miejscach.

  1. Stanowią główne źródło energii dla komórek organizmu.
  2. Są magazynowane w tkance podskórnej.
  3. Budują filamenty mięśniowe.
  4. Są magazynowane w wątrobie.
  5. Budują błony komórkowe.

Białka
Węglowodany
Lipidy

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Białka: 3, 5
Węglowodany: 1, 4
Lipidy: 2, 5

3 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich opisów trzem grupom związków organicznych
2 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich opisów dwóm grupom związków organicznych
1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich opisów jednej grupie związków organicznych
0 p. – za niepoprawne lub niepełne przyporządkowanie opisów