Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Podczas epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A, rozprzestrzeniającego się przez zakażone pożywienie lub wodę, stosuje się podawanie odpowiednich przeciwciał.

Podkreśl w każdej parze określenie charakteryzujące rodzaj nabytej odporności.

  1. swoista / nieswoista
  2. bierna / czynna
  3. naturalna / sztuczna

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  1. swoista / nieswoista
  2. bierna / czynna
  3. naturalna / sztuczna

1 p. – za poprawne podkreślenie wszystkich określeń charakteryzujących rodzaj nabytej odporności
0 p. – za podkreślenie nawet jednego niepoprawnego określenia