Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do zadań 15. i 16.
Wapń przez cały okres życia człowieka należy do niezbędnych składników mineralnych pożywienia. Ponad 99% tego pierwiastka w organizmie człowieka jest zmagazynowane w kościach, a pozostałe 1% odgrywa ważną rolę w licznych procesach fizjologicznych. W tabeli przedstawiono normy zalecanego spożycia wapnia w różnych przedziałach wiekowych.

Przedział wiekowy Zalecane spożycie wapnia (mg/dzień)
1–3 lat 500
4–10 lat 800
11–18 lat 1200
19–30 lat 1300
31–60 lat 800
Powyżej 60 lat 1500
S. Silbernagl, A. Desposulos, Kieszonkowy Atlas Fizjologii, PZWL, Warszawa 1994

Narysuj diagram słupkowy ilustrujący zalecane spożycie wapnia przez człowieka w przedziałach wiekowych podanych w tabeli.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Wykres

2 p. – za poprawne narysowanie oraz opisanie osi współrzędnych (Y – zalecane spożycie wapnia w mg na dzień) i wyskalowanie osi Y, oraz narysowanie i podpisanie wszystkich słupków diagramu
1 p. – za poprawne narysowanie oraz opisanie osi współrzędnych lub za poprawne narysowanie słupków diagramu przy niepełnym opisie osi (brak jednostki lub same jednostki)
0 p. – za diagram z niepoprawnie opisanymi i niepoprawnie wyskalowanymi osiami lub za całkowicie niepoprawny diagram