Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przyporządkuj poniższym elementom morfotycznym krwi ich funkcje.

  1. Erytrocyty
  2. Trombocyty
  3. Leukocyty
  1. Udział w procesach krzepnięcia krwi
  2. Udział w procesach odpornościowych
  3. Transport tlenu
  4. Transport hormonów

A.
B.
C.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

A – 3, B – 1, C – 2

1 p. – za poprawne przyporządkowanie funkcji do trzech elementów morfotycznych krwi
0 p. – za przyporządkowanie nawet jednej niepoprawnej funkcji lub przyporządkowanie więcej niż jednej funkcji do elementu morfotycznego krwi