Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Pozostałe

Typ nasady płatka usznego u człowieka dziedziczy się zgodnie z I prawem Mendla. Za tę cechę odpowiada jeden gen autosomalny. Jego dominujący allel (A) warunkuje płatek wolny, natomiast allel recesywny (a) płatek przyrośnięty. Rodzice posiadający wolne płatki uszne mają dziecko, którego płatki uszne są przyrośnięte.

a)Zapisz genotypy rodziców i dziecka, stosując dla oznaczenia alleli warunkujących typ nasady płatka usznego symbole podane w tekście.

Genotyp matki
Genotyp ojca
Genotyp dziecka

b)Zapisz krzyżówkę genetyczną ilustrującą dziedziczenie tej cechy i oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało wolne płatki uszne.
Krzyżówka

Prawdopodobieństwo

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Genotyp matki: Aa
Genotyp ojca: Aa
Genotyp dziecka: aa

1 p. – za poprawne określenie genotypów rodziców i dziecka
0 p. – za niepoprawne określenie nawet jednego genotypu

b)
(0−2)

Poprawne odpowiedzi:

  • Krzyżówka genetyczna:
Krzyżówka genetyczna
  • Prawdopodobieństwo: 75%

2 p. – za poprawny zapis krzyżówki genetycznej i poprawne określenie prawdopodobieństwa urodzenia się kolejnego dziecka z wolnymi płatkami usznymi
1 p. – za poprawny zapis krzyżówki genetycznej i błędne określenie prawdopodobieństwa
0 p. – za podanie prawdopodobieństwa przy błędnie zapisanej krzyżówce genetycznej