Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do zadań 27. i 28.
Na schemacie przedstawiono piramidę pokarmową z biocenozy lasu oraz fragment przykładowej sieci pokarmowej.

Piramida troficzna

Wpisz w wyznaczone miejsca obok schematu nazwy kolejnych poziomów troficznych przedstawionych w piramidzie.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Piramida troficzna

1 p. – za poprawne wpisanie trzech nazw poziomów troficznych
0 p. – za wpisanie nawet jednej nazwy niepoprawnej