Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród niżej wymienionych zdań zaznacz wszystkie, które charakteryzują tkankę chrzęstną.

  1. Komórki są owalne lub okrągłe i leżą w jamkach, zwykle ułożone po dwie.
  2. Komórki są na ogół płaskie i łączą się ze sobą licznymi wypustkami.
  3. W istocie międzykomórkowej występuje duża ilość włókien kolagenowych.
  4. W istocie międzykomórkowej występują kanały, którymi przebiegają naczynia krwionośne oraz nerwy.
  5. Substancja międzykomórkowa tworzy koncentrycznie ułożone blaszki.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

A. Komórki są owalne lub okrągłe i leżą w jamkach, zwykle ułożone po dwie.
C. W istocie międzykomórkowej występuje duża ilość włókien kolagenowych.

2 p. – za zaznaczenie dwóch cech charakteryzujących tkankę chrzęstną
1 p. – za zaznaczenie jednej cechy charakteryzującej tkankę chrzęstną lub za zaznaczenie dwóch cech, w tym jednej poprawnej, lub za zaznaczenie trzech cech, w tym dwóch poprawnych
0 p. – za zaznaczenie dwóch cech niepoprawnych lub za zaznaczenie trzech cech, w tym tylko jednej poprawnej, lub za zaznaczenie więcej niż trzech cech