Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Skóra jest narządem spełniającym różne funkcje. Spośród niżej wymienionych zaznacz tę funkcję skóry, która u człowieka nie pełni istotnej roli.

  1. Termoregulacja organizmu.
  2. Udział w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu.
  3. Udział w wymianie gazowej organizmu.
  4. Odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

C. Udział w wymianie gazowej organizmu.

1 p. – za poprawne zaznaczenie funkcji skóry, która u człowieka nie pełni istotnej roli
0 p. – za zaznaczenie innej funkcji skóry lub za zaznaczenie więcej niż jednej funkcji