Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Na uproszczonym schemacie przedstawiono struktury A i B występujące w komórce roślinnej oraz procesy zachodzące w tych strukturach.

Metabolizm roślin - schemat

Podaj nazwy tych struktur oraz nazwy procesów, które w nich zachodzą.

A. Struktura     Proces
B. Struktura     Proces

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

A. Struktura – chloroplast     Proces – fotosynteza
B. Struktura – mitochondrium     Proces – oddychanie tlenowe

2 p. – za podanie poprawnych nazw obu struktur i procesów w nich zachodzących
1 p. – za podanie poprawnej nazwy jednej struktury i nazwy procesu, który w niej zachodzi
0 p. – za podanie tylko nazw obu struktur lub tylko nazw obu procesów, które w nich zachodzą, lub odpowiedź niepoprawną