Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień

Informacja do zadań 13. i 14.
Na rysunkach poniżej przedstawiono przedstawicieli różnych grup systematycznych stawonogów.
Uwaga: nie zachowano proporcji wielkości stawonogów.

Przedstawiciele stawonogów

Przyporządkuj poszczególne stawonogi do wymienionych grup, wpisując poniżej ich oznaczenia literowe.

Owady
Pajęczaki

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Owady: A, E, G
Pajęczaki: C, F, H

2 p. – za poprawne zaklasyfikowanie przedstawicieli stawonogów do obu wskazanych grup systematycznych
1 p. – za poprawne zaklasyfikowanie przedstawicieli stawonogów do jednej ze wskazanych grup systematycznych
0 p. – za niepoprawne lub niepełne zaklasyfikowanie przedstawicieli stawonogów do wskazanej grupy systematycznej