Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Ryby Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeprowadzono doświadczenia na karasiach i stwierdzono, że obniżenie temperatury wody z 25oC do 15oC spowodowało zmniejszenie ilości pokarmu pobieranego przez te ryby o połowę.

Wyjaśnij, dlaczego wraz z obniżeniem temperatury wody nastąpił spadek ilości pokarmu pobieranego przez karasie.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Karasie są zmiennocieplne, dlatego wraz ze spadkiem temperatury wody zmniejsza się tempo ich metabolizmu, co jest powodem mniejszego zapotrzebowania na pokarm.
  • Wraz ze spadkiem temperatury wody spada intensywność przemiany materii i dlatego karasie mają mniejsze zapotrzebowanie na pokarm.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie wskazujące na związek spadku ilości pokarmu pobieranego przez karasie ze zmniejszeniem tempa ich metabolizmu w niższej temperaturze
0 p. – za wyjaśnienie, które nie uwzględnia wpływu temperatury na tempo metabolizmu tych ryb