Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono proces zróżnicowanego składania genów.

Alternatywny splicing - schemat
a)Na podstawie schematu wyjaśnij, w jaki sposób z informacji genetycznej jednego genu mogą powstać różne białka.
b)Wyjaśnij, na czym polega obróbka potranskrypcyjna.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Ponieważ egzony mogą być łączone w różnej kolejności lub w różnych kombinacjach, lub w różnych zestawach, co daje możliwość syntezy różnych białek.

1 p. – za poprawny opis sposobu powstawania różnych białek uwzględniający różny sposób łączenia egzonów
0 p. – za opis niepoprawny lub opis, który nie uwzględnia sposobu łączenia egzonów

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Obróbka potranskrypcyjna polega na wycinaniu z pre-mRNA intronów i składaniu lub łączeniu ze sobą egzonów.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie procesu
0 p. – za wyjaśnienie niepoprawne lub niepełne, które np. nie uwzględnia łączenia ze sobą egzonów