Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Rekin i delfin charakteryzują się podobnym kształtem ciała, mimo że należą do różnych grup systematycznych.

Podaj nazwę procesu ewolucyjnego, którego skutkiem jest przedstawione podobieństwo, i wyjaśnij, jaka jest przyczyna tego procesu.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • konwergencja lub ewolucja zbieżna
  • Przyczyną podobieństwa kształtu ciała rekina i delfina są podobne warunki środowiska ich życia i podobny tryb życia.

2 p. – za podanie poprawnej nazwy procesu ewolucyjnego i wyjaśnienie przyczyny tego procesu, uwzględniające podobne wymagania środowiskowe
1 p. – za podanie poprawnej nazwy procesu ewolucyjnego bez wyjaśnienia jego przyczyny lub poprawne wyjaśnienie przyczyny procesu bez podania jego nazwy
0 p. – za podanie niepoprawnej nazwy procesu ewolucyjnego i brak wyjaśnienia jego przyczyny
lub – za podanie niepoprawnej nazwy procesu przy wyjaśnieniu przyczyny podobnie do podanego przykładu,
lub – za podanie niepoprawnej nazwy procesu i niepoprawne wyjaśnienie jego przyczyny