Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Rośliny - pozostałe Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Opanowanie środowiska lądowego przez rośliny odbywało się w procesie ewolucji stopniowo i było wynikiem ich przystosowań w budowie morfologicznej i anatomicznej.

Do każdego czynnika środowiska lądowego dobierz jedno odpowiednie przystosowanie w budowie roślin.

Czynniki środowiska lądowego

  1. Mniejsza dostępność wody.
  2. Mniejsza gęstość powietrza niż wody.

Przystosowania w budowie roślin

  1. Tkanki wzmacniające – kolenchyma oraz sklerenchyma.
  2. Skórka z aparatami szparkowymi.
  3. Łyko przewodzące produkty asymilacji.
  4. Duża powierzchnia asymilacyjna liści.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

1 – B. Skórka z aparatami szparkowymi.
2 – A. Tkanki wzmacniające – kolenchyma oraz sklerenchyma.

1 p. – za poprawne przyporządkowanie przystosowań roślin do dwóch czynników środowiska
0 p. – za niepoprawne przyporządkowanie nawet jednego przystosowania roślin