Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Wróble i bociany są ptakami siedlisk rolniczych. Wróbel jest głównie ziarnojadem, natomiast pokarmem bociana są drobne kręgowce i owady. Jedną z przyczyn spadku liczebności wróbla może być spadek dostępności miejsc lęgowych. Wróble czasem zakładają swoje gniazda w dolnych partiach dużych gniazd bociana białego.

Podaj nazwę przedstawionej zależności międzygatunkowej

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Komensalizm lub współbiesiadnictwo

1 p. – za podanie poprawnej nazwy zależności międzygatunkowej
0 p. – za podanie nazwy niepoprawnej