Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 36.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany liczebności ptaków w Europie w latach 1980–2002.

Wykres liczebności ptaków
a)Określ tendencję zmian liczebności ptaków siedlisk rolniczych.
b)Podaj przykład działalności człowieka, która wpływa na zmianę liczebności ptaków siedlisk rolniczych.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Dla ptaków siedlisk rolniczych jest to tendencja spadkowa.

1 p. – za poprawne określenie tendencji zmian liczebności ptaków siedlisk rolniczych
0 p. – za odpowiedź ogólną, która nie odnosi się do ptaków siedlisk rolniczych
lub – odpowiedź wynikającą z odczytu danych, np. wskaźnik liczebności zmniejsza się,
lub – odpowiedź niepoprawną, błędnie interpretującą wahania liczebności ptaków, np. liczba ptaków maleje

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
  • wycinanie drzew i krzewów na miedzach lub zakładanie pól wielkoobszarowych
  • mechanizacja rolnictwa
  • wypalanie ściernisk lub traw

1 p. – za podanie przykładu działalności człowieka, która wpływa na zmianę liczebności ptaków siedlisk rolniczych
0 p. – za podanie przykładu, który nie odnosi się do działalności człowieka związanej z rolnictwem, lub przykładu działalności, która nie ma wpływu na zmniejszanie liczebności ptaków siedlisk rolniczych, np. stosowanie nawozów sztucznych

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo