Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 36.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany liczebności ptaków w Europie w latach 1980–2002.

Wykres liczebności ptaków
a)Określ tendencję zmian liczebności ptaków siedlisk rolniczych.
b)Podaj przykład działalności człowieka, która wpływa na zmianę liczebności ptaków siedlisk rolniczych.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Dla ptaków siedlisk rolniczych jest to tendencja spadkowa.

1 p. – za poprawne określenie tendencji zmian liczebności ptaków siedlisk rolniczych
0 p. – za odpowiedź ogólną, która nie odnosi się do ptaków siedlisk rolniczych
lub – odpowiedź wynikającą z odczytu danych, np. wskaźnik liczebności zmniejsza się,
lub – odpowiedź niepoprawną, błędnie interpretującą wahania liczebności ptaków, np. liczba ptaków maleje

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
  • wycinanie drzew i krzewów na miedzach lub zakładanie pól wielkoobszarowych
  • mechanizacja rolnictwa
  • wypalanie ściernisk lub traw

1 p. – za podanie przykładu działalności człowieka, która wpływa na zmianę liczebności ptaków siedlisk rolniczych
0 p. – za podanie przykładu, który nie odnosi się do działalności człowieka związanej z rolnictwem, lub przykładu działalności, która nie ma wpływu na zmniejszanie liczebności ptaków siedlisk rolniczych, np. stosowanie nawozów sztucznych