Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących metabolizmu. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

P/F
1. W procesach anabolicznych produkty reakcji są związkami bardziej złożonymi niż substraty.
2. Energia uwalniana w procesach anabolicznych jest wykorzystywana do syntezy związków budulcowych.
3. Katabolizm to reakcje syntezy związków złożonych z substancji prostych, wymagające dostarczenia energii.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – P, 2 – F, 3 – F

1 p. – za poprawną ocenę trzech stwierdzeń dotyczących metabolizmu
0 p. – za poprawną ocenę tylko dwóch lub tylko jednego stwierdzenia, albo niepoprawną ocenę trzech stwierdzeń