Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Nabłonek migawkowy, nabłonek rzęskowy lub nabłonek orzęsiony to różne określenia tego samego rodzaju nabłonka, którego komórki wyposażone są w rzęski ułatwiające transport substancji po powierzchni nabłonka.

Wpisz do tabeli nazwy układów w organizmie człowieka, w których występuje nabłonek migawkowy, oraz podaj rolę tego rodzaju nabłonka w każdym z nich.

Nazwa układu Rola nabłonka migawkowego w tym układzie
1.
2.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Nazwa układu Rola nabłonka migawkowego w tym układzie
1. oddechowy umożliwia usunięcie zanieczyszczeń z dróg oddechowych
2. rozrodczy (kobiety) umożliwia przemieszczenie komórki jajowej do macicy

2 p. – za podanie prawidłowych nazw dwóch układów, w których występuje nabłonek migawkowy, oraz podanie poprawnej roli tego rodzaju nabłonka w każdym z nich
1 p. – za podanie prawidłowej nazwy jednego układu, w którym występuje nabłonek migawkowy, wraz z podaniem roli tego nabłonka w tym układzie
0 p. – za podanie tylko nazw układów bez podania roli nabłonka lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną