Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W Polsce od 1955 roku szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG) są obowiązkowe, a od 2006 roku szczepieniu podlegają noworodki już w pierwszej dobie życia.
Na diagramie przedstawiono zapadalność na gruźlicę w kilku województwach w Polsce w latach: 1999, 2003 i 2007, którą wyrażono liczbą zachorowań na 100 tys. ludności.

Zachorowalność na gruźlicę - wykres
a)Podaj brakujący opis pionowej osi wykresu słupkowego.
b)Na podstawie powyższych danych przedstaw i uzasadnij swoją opinię dotyczącą skuteczności szczepień przeciwko gruźlicy w Polsce.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Liczba zachorowań na gruźlicę na 100 tys. ludności

1 p. – za podanie poprawnego opisu osi pionowej wykresu
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub niepełną, np. opis osi bez podania przeliczenia na 100 tys. ludności

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Uważam, że szczepienia są skuteczne, ponieważ zachorowalność na gruźlicę w latach 1999-2007 zmniejszyła się w większości województw przedstawionych na wykresie.
  • Uważam, że skuteczność szczepień nie jest wystarczająca, gdyż są województwa, w których zapadalność na tę chorobę prawie się nie zmieniła, a nawet wzrosła, np. w małopolskim.
  • Uważam, że szczepienia przeciw gruźlicy nie są w pełni skuteczne, ponieważ ograniczają, ale nie eliminują całkowicie tej choroby.
  • Na podstawie analizy tych danych nie można stwierdzić, że szczepienia są skuteczne, gdyż na obniżenie zachorowalności na gruźlicę mogły wpłynąć też inne czynniki, np. skuteczność antybiotyków, wczesna wykrywalność przypadków zachorowań, przestrzeganie higieny, lepsza jakość życia.

1 p. – za przedstawienie swojej opinii dotyczącej skuteczności szczepień przeciwko gruźlicy w Polsce na podstawie danych na wykresie, oraz za logiczne jej uzasadnienie
0 p. – za przedstawienie tylko opinii bez uzasadnienia lub uzasadnienia bez wyrażenia swojej opinii, lub odpowiedź, która nie odnosi się do danych na wykresie