Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Substancje, z których organizm człowieka może wytwarzać witaminy, nazywane są prowitaminami.

Podaj nazwę witaminy, dla której prowitaminą jest karoten przyjmowany wraz z pokarmem, oraz przykład jej znaczenia w organizmie człowieka.

Nazwa witaminy
Znaczenie

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • witamina A / retinol
  • znaczenie (jedno spośród):
    – bierze udział w procesie widzenia / zapobiega kurzej ślepcie
    – bierze udział w odnawianiu barwnika wzrokowego siatkówki oka / rodopsyny
    – bierze udział w prawidłowym rogowaceniu nabłonka
    – bierze udział w metabolizmie hormonów steroidowych

1 p. – za podanie poprawnej nazwy witaminy oraz jednego przykładu jej znaczenia w organizmie człowieka
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie nazwy witaminy bez podania przykładu jej znaczenia lub podanie znaczenia bez podania nazwy witaminy, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną