Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ wydalniczy Układ oddechowy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na rysunkach przedstawiono dwa narządy, które biorą udział w wydalaniu z organizmu człowieka zbędnych lub szkodliwych produktów przemiany materii.

Płuco nerka

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy obu narządów oraz nazwy odpowiednich związków chemicznych, które przez te narządy są wydalane.

Nazwa narządu Wydalane związki chemiczne
charakterystyczny dla danego narządu (1 przykład) wspólny dla obu narządów
A
B

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Nazwa narządu Wydalane związki chemiczne
charakterystyczny dla danego narządu (1 przykład) wspólny dla obu narządów
A nerka mocznik / amoniak / kwas moczowy woda
B płuca dwutlenek węgla

3 p. – za poprawne wypełnienie wszystkich trzech kolumn tabeli dotyczących narządów przedstawionych na rysunkach
2 p. – za poprawne wypełnienie dwóch (z trzech) kolumn tabeli
1 p. – za poprawne wypełnienie jednej (z trzech) kolumn tabeli
0 p. – za wszystkie kolumny tabeli wypełnione nieprawidłowo