Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Choroby człowieka Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Podejmowanie przez człowieka systematycznych wysiłków fizycznych, wyczynowo czy też rekreacyjnie, prowadzi do wielu zmian adaptacyjnych w jego organizmie. Poniżej wymieniono dwie zmiany zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego.

Wybierz jedną zmianę adaptacyjną (A lub B) i określ jej rolę w profilaktyce chorób układu krążenia człowieka.

  1. W czasie wykonywania umiarkowanego wysiłku fizycznego, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u osób wytrenowanych są istotnie niższe od wartości stwierdzonych u osób, które nie ćwiczą.
  2. Systematyczny trening fizyczny powoduje wzrost stężenia cholesterolu zawartego we frakcji HDL osocza, z jednoczesnym obniżeniem cholesterolu zawartego we frakcji LDL osocza, oraz obniżenie stężenia triglicerydów.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Zmiana adaptacyjna A. – niższe ciśnienie krwi może zapobiec zawałowi serca lub udarowi mózgu.
  • Zmiana adaptacyjna B. – obniżenie ilości LDL a podwyższenie HDL chroni organizm przed miażdżycą.

1 p. – za poprawne określenie roli wybranej zmiany adaptacyjnej w profilaktyce chorób układu krążenia
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. odnoszącą się wyłącznie do opisanych w tekście zmian lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną