Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Pozostałe

Galaktozemia – choroba genetyczna człowieka, jest wywoływana przez zmutowany recesywny allel (a) genu niesprzężonego z płcią i dziedziczy się według praw Mendla. Choroba ta występuje tylko u osób homozygotycznych pod względem tego genu.

Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u dziecka zdrowych, heterozygotycznych rodziców. Zapisz poniżej odpowiednią krzyżówkę i podkreśl genotyp chorego dziecka.

Genotypy rodziców (P): ♀
Gamety:
Genotypy dzieci (F1):
Prawdopodobieństwo:

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • Genotypy rodziców (P): ♀ Aa | ♂ Aa

  • Gamety: A, a, | A, a,

  • Genotypy dzieci (F1): AA, Aa, Aa, aa

  • Prawdopodobieństwo: 25 % / 0,25 / 1⁄4

2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej (genotypy rodziców, gamety, genotypy F1), podkreślenie genotypu chorego dziecka i na tej podstawie podanie właściwego prawdopodobieństwa
1 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki i podkreślenie genotypu chorego dziecka, bez podania prawdopodobieństwa albo prawdopodobieństwo podane nieprawidłowo, np. 1 : 4, lub poprawne zapisanie krzyżówki bez podkreślenia genotypu chorego dziecka i poprawnie podane prawdopodobieństwo
0 p. – za niepoprawnie zapisanie nawet jednego genotypu w krzyżówce lub poprawnie podane prawdopodobieństwo przy nieprawidłowo zapisanej krzyżówce genetycznej