Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Matka ma grupę krwi AB.

Wybierz grupę krwi, której na pewno nie może mieć jej dziecko, niezależnie od tego, jaką grupę krwi będzie miał jego ojciec. Podkreśl wybraną odpowiedź.

  • grupa krwi 0,
  • grupa krwi A,
  • grupa krwi B,
  • grupa krwi AB

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

grupa krwi 0

1 p. – za podkreślenie właściwej grupy krwi, której na pewno nie może mieć dziecko
0 p. – za podkreślenie niewłaściwej grupy krwi lub podkreślenie więcej niż jednej grupy krwi