Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj/wymień

Jedną ze swoistych cech człowieka jest szeroka i krótka miednica, która stanowi przystosowanie układu ruchu do poruszania się na dwóch kończynach w postawie wyprostowanej.

Podaj inną niż wymieniona w tekście, swoistą cechę budowy szkieletu człowieka, która odróżnia go od innych naczelnych, i związana jest bezpośrednio z dwunożnym chodem.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • esowato wygięty kręgosłup / lordozy i kifozy kręgosłupa
  • otwór potyliczny przesunięty ku środkowi czaszki
  • wysklepiona stopa
  • wydłużenie szkieletu kości kończyn dolnych / duże kości stępu

1 p. – za poprawne podanie swoistej cechy budowy szkieletu człowieka, która jest bezpośrednio związana z dwunożnym chodem
0 p. – za podanie cechy szkieletu człowieka niezwiązanej bezpośrednio z dwunożnym chodem lub inną odpowiedź merytorycznie niepoprawną