Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Neurotransmitery są odpowiedzialne za przekazywanie impulsów nerwowych przez neurony. Wiele tzw. leków psychotropowych wpływa na ilość neurotransmiterów w szczelinie synaptycznej. W przypadku chorób, w których występuje nadmiar neurotransmiterów, odpowiedni lek może np. zablokować ich receptory w synapsie.

Wyjaśnij, dlaczego nie wolno prowadzić samochodu po zażyciu leku o działaniu opisanym w tekście.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Lek ten uniemożliwia przekazanie impulsu nerwowego na następny neuron, co powoduje spowolnienie lub zahamowanie reakcji na dany bodziec podczas prowadzenia samochodu.
  • Lek ten może powodować wygaszenie impulsu nerwowego w synapsie, co skutkuje spowolnieniem lub zahamowaniem reakcji kierowcy.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie samochodu po zażyciu leku o działaniu opisanym w tekście, które uwzględnia związek przyczynowo– skutkowy: hamowanie lub brak przekazywania impulsu nerwowego w synapsie – spowolnienie lub zahamowanie reakcji człowieka
0 p. – za wyjaśnienie, które nie uwzględnia wszystkich elementów związku przyczynowo– skutkowego lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną