Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Ssaki Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono dziobaka i kolczatkę, które należą do ssaków.

Dziobak i kolczatka
a)Podaj nazwę kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka.
b)Podaj jedną cechę występującą u dziobaka i kolczatki, która odróżnia te zwierzęta od wszystkich pozostałych ssaków.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Australia (i Tasmania)

1 p. – za podanie poprawnej nazwy kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka
0 p. – za odpowiedź niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • jajorodność / jajożyworodność
  • obecność steku
  • obecność kości kruczej

1 p. – za podanie poprawnej cechy występującej tylko u stekowców i odróżniającej dziobaka i kolczatkę od wszystkich pozostałych ssaków
0 p. – za podanie cechy ssaków, która nie jest swoistą cechą stekowców, np. są owłosione, nie mają zębów, lub podanie więcej niż jednej cechy ssaków (w tym cechy swoistej), lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną