Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Kręgowce Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono dziobaka i kolczatkę, które należą do ssaków.

Dziobak i kolczatka
a)Podaj nazwę kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka.
b)Podaj jedną cechę występującą u dziobaka i kolczatki, która odróżnia te zwierzęta od wszystkich pozostałych ssaków.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Australia (i Tasmania)

1 p. – za podanie poprawnej nazwy kontynentu, na którym żyją dziobak i kolczatka
0 p. – za odpowiedź niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • jajorodność / jajożyworodność
  • obecność steku
  • obecność kości kruczej

1 p. – za podanie poprawnej cechy występującej tylko u stekowców i odróżniającej dziobaka i kolczatkę od wszystkich pozostałych ssaków
0 p. – za podanie cechy ssaków, która nie jest swoistą cechą stekowców, np. są owłosione, nie mają zębów, lub podanie więcej niż jednej cechy ssaków (w tym cechy swoistej), lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo