Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Pchła ludzka jest pasożytem zewnętrznym człowieka. Całkowity rozwój tego owada trwa zależnie od warunków zewnętrznych od 18 do 332 dni. Zapłodnione samice po napiciu się krwi człowieka składają jaja, z których rozwijają się beznogie, ruchliwe i robakowate larwy, żywiące się resztkami organicznymi. Po dwukrotnym linieniu następuje przeobrażenie larwy w poczwarkę, z której powstaje imago. Imago żyje od 3 do 4 miesięcy i żywi się krwią.

a)Podaj nazwę typu przeobrażenia występującego w cyklu rozwojowym pchły ludzkiej.
b)Uzupełnij schemat cyklu rozwojowego pchły ludzkiej, wpisując wszystkie stadia rozwojowe wymienione w tekście.
Schemat rozwoju pchły

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

przeobrażenie zupełne (holometabolia)

1 p. – za podanie poprawnej nazwy typu przeobrażenia występującego w cyklu rozwojowym pchły ludzkiej
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. przeobrażenie pełne

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Schemat cyklu rozwojowego pchły

1 p. – za poprawne w całości uzupełnienie schematu cyklu rozwojowego pchły ludzkiej
0 p. – za odpowiedź niepełną lub niepoprawną