Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Stwierdzono, że pewien organizm jest heterozygotą Aa względem jednej z cech, a drugą cechę warunkowaną przez allel B posiada w formie dominującej. Nie wiadomo jednak, czy pod względem tej cechy jest homozygotą, czy heterozygotą. Obie cechy dziedziczą się jednogenowo i niezależnie.

a)Zapisz wszystkie możliwe genotypy opisanego organizmu.
b)Zaznacz takie zestawienie genotypów obojga rodziców, których całe potomstwo będzie miało cechy organizmu opisanego w tekście. Uzasadnij odpowiedź, rozwiązując odpowiednią krzyżówkę genetyczną.

Genotypy rodziców

  1. aaBb, aaBb
  2. aaBb, AaBB
  3. aabb, AAbb
  4. aaBb, AABB

 
Krzyżówka:

 

 

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

genotypy: AaBB, AaBb

1 p. – za poprawne podanie obu możliwych genotypów opisanego organizmu
0 p. – za podanie tylko jednego genotypu lub obu nieprawidłowych

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • D. / aaBb x AABB
  • Przykład krzyżówki
Krzyżówka genetyczna

1 p. – za poprawne zaznaczenie genotypów obojga rodziców i uzasadnienie tego wyboru krzyżówką w całości poprawnie narysowaną
0 p. – za zaznaczenie genotypów bez narysowania krzyżówki lub narysowanie krzyżówki bez zaznaczenia genotypów, lub za niepoprawnie narysowaną krzyżówkę