Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 37.

Kategoria: Ekologia Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

W naturze dwa gatunki pałki – wąskolistna i szerokolistna – różnią się miejscem występowania w zbiornikach wodnych. Pałka wąskolistna rośnie zawsze w głębszej wodzie niż pałka szerokolistna. Przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że pałka szerokolistna posadzona osobno nie rośnie w wodzie głębokiej. Natomiast pałka wąskolistna posadzona osobno rośnie dobrze zarówno w wodzie płytkiej, jak i głębokiej.
Na podstawie: http:/www.wsipnet.pl/serwisy/prnaucz/gbxxir.pdf/

Na podstawie powyższych informacji sformułuj wniosek dotyczący wpływu konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną pałki wąskolistnej.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Konkurencja między tymi gatunkami powoduje zawężenie / ograniczenie niszy ekologicznej pałki wąskolistnej.

1 p. – za sformułowanie na podstawie przedstawionych informacji poprawnego wniosku dotyczącego wpływu konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną pałki wąskolistnej
0 p. – za odpowiedź, która nie odnosi się do niszy ekologicznej pałki wąskolistnej lub, która nie jest wnioskiem, ale opisem wyników tego eksperymentu, lub za odpowiedź merytorycznie niepoprawną